פלאפון - ממתקים

DIRECTOR: RONI KLEINER
AGENCY:Saatchi & Saatchi
CLIENT: PELEPHON